نمونه کارها

رفتگان

ثبت از دست رفته | تعرفه گذاری تعداد رفتگان ، حجم فیلم و عکس و تعداد عکس که ادمین داینامیک آنها را تعیین میکند | به همراه api جهت اتصال به اپلیکیشن اندروید | qrcode اختصاصی هر ازدست رفته

مشاهده وبسایت

/upload/images/2019/1560374451257302.png

سامانه ثبت از دست رفتگان و ثبت دلنوشته ها و....