نمونه کارها

بانک تور گردشگری

سامانه ای برای ثبت و خرید تور | پنل ادمین با دسترسی های مختلف به آژانس ها و .. | پنل ویژه کاربران عادی | پنل آژانس ها با قابلیت ثبت تور و پکیج | درگاه پرداخت آنلاین

مشاهده وبسایت

/upload/images/2019/1560361512609986.png

آژانس های مختلف تورهای خود را ثبت می کنند و می تونانند از آژانس های دیگر نیز خرید کنند و بابت بازدید و خرید های خود امتیاز می گیرنند که این امتیازها در بورس سایت قابل خرید و فروش می باشند .